เกมส์กระดาษ เกมส์บันไดสัตว์ประหลาด (Monster)

รูป 1 เกมส์กระดาษ เกมส์บันไดสัตว์ประหลาด (Monster)
เกมส์กระดาษ เกมส์บันได Monster

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ ปริ้นรูปภาพเกมส์กระดาษ จากนั้นตกแต่งแกนกระดาษทิชชูเป็นสัตว์ประหลาดน่ารักๆ
  2. หรือ เตรียมกระดาษ วาดทางเดิน เขียนตัวเลข ระบายสี สวยๆ ตามแบบ
  3. ตกแต่งแกนกระดาษทิชชู เป็นสัตว์ประหลาดเก๋ๆ ตามชอบค่ะ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ  

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์กระดาษ เกมส์บันไดสัตว์ประหลาด (Monster)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน