เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

รูป 1 เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด

อุปกรณ์

  • เม็ด M&M
  • จานพลาสติก
  • หลอดดูน้ำ

วิธีเล่น

  1. เทเม็ด M&M ลงในจาน
  2. ให้ย้ายเม็ด M&M จากจานหนึ่งไปอีกจานหนึ่ง
  3. ใครย้ายเสร็จก่อนชนะ

ลองนำไปเล่นสนุกๆนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุดรูป 3 เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน