เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอ

รูป 1 เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอ

เกมส์จิ๊กซอ

แบ่งเป็นทีม ทีมละ 8–10 คน เวลา 10 นาที

อุปกรณ์

  • จิ๊กซอ

วิธีเล่น

  1. แจกจิ๊กซอให้ทีมละ 1 กล่อง
  2. ให้แต่ละทีม แบ่งงานกันทำ
  3. ต่อจิ๊กซอให้เสร็จ ภายในเวลา 10 นาที

กลุ่มไหนต่อไม่เสร็จ ต้องบอกว่าทำไม ….

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอรูป 3 เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน