เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำ

รูป 1 เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำ

เกมส์ปั่นสามล้อเข้าอุโมงค์น้ำ

อุปกรณ์

  • ท่อ PVC แบบเจาะรู ทำเป็นอุโมงค์
  • เชือก
  • ฟองน้ำ
  • สามล้อ

วิธีเล่น

  1. ต่อท่อ PVC เข้ากับท่อน้ำ
  2. ให้เด็กปั่นสามล้อเข้าไปในอุโมงค์
  3. ในอุโมงค์จะมีน้ำฉีด สนุกๆ

ลองนำไปทำให้เด็กเล่นนะคะ สนุกสนานค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำรูป 3 เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน