เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล

รูป 1 เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล
เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล

อุปกรณ์

  • กระสอบ
  • ลูกบอล

วิธีเล่น

  1. นำกระสอบให้ผู้แข่งขันใส่
  2. วางลูกบอลไว้ในทิศตรงข้าม
  3. ใครวิ่งไปเก็บลูกบอล แล้วกลับมายังจุดเริ่มต้นได้ก่อน ชนะ
ลองนำไปเล่นกันนะคะ
 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอลรูป 3 เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน