เกมส์เดินกะลา

รูป 1 เกมส์เดินกะลา

เกมส์เดินกะลา

อุปกรณ์

  • กะลา
  • เชือกยาวประมาณ 1 เมตร
  • ที่เจาะรู

วิธีทำ

  1. เจาะรูกะลา ทั้งสองอัน
  2. นำเชือกมาร้อยรูกะลาทั้ง 2 รู

วิธีเล่น

  1. แจกกะลาสำหรับวิ่ง ทีมละ 1 อัน
  2. ทีมไหนวิ่งได้เร็วโดยกะลาไม่หลุดออกจากเท้า ชนะ

ลองนำไปเล่นกันนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์เดินกะลา

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน