เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก

รูป 1 เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก

เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว

อุปกรณ์

  • หลอดโฟมยาง ตัดครึ่ง
  • กล่อง
  • ลูกแก้ว

วิธีทำ

  1. นำหลอดโฟมยาง พาดจากด้านบน ลงล่าง
  2. นำกล่องใส่ด้านล่างโฟมยางที่ทำเสร็จแล้ว
  3. ทำจุดเริ่มต้น เส้นชัย

วิธีเล่น

กลิ้งลูกแก้วลงในท่อพลาสติก ใครถึงเส้นชัยก่อน ชนะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติกรูป 3 เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติกรูป 4 เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน