เกมส์แข่งเป่าลูกบอลเล็กๆ ในรางรถ ด้วยหลอด

รูป 1 เกมส์แข่งเป่าลูกบอลเล็กๆ ในรางรถ ด้วยหลอด

กิจกรรมรับน้องสนุกๆ เป่าบอลเล็กๆ ด้วยหลอด

อุปกรณ์

  • สก็อตเทป
  • หลอด
  • บอลเล็กๆ
  • กรรไกร
  • ช้อนพลาสติก

วิธีทำ

  1. ทำทางเดินลูกบอลด้วยสก็อตเทป
  2. วางลูกบอลที่จุดเริ่มต้น
  3. เป่าลูกบอลให้ถึงเส้นชัยด้วยหลอด
  4. ถ้าลูกบอลออกจากทาง ใช้ช้อนเขี่ยกลับเข้ามาที่จุดเดิม
  5. เป่าไปเรื่อยๆจนถึงเส้นชัย ใครถึงก่อน ชนะ

ลองเล่นกันนะคะ สนุกๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เกมส์แข่งเป่าลูกบอลเล็กๆ ในรางรถ ด้วยหลอดรูป 3 เกมส์แข่งเป่าลูกบอลเล็กๆ ในรางรถ ด้วยหลอดรูป 4 เกมส์แข่งเป่าลูกบอลเล็กๆ ในรางรถ ด้วยหลอด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน