เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง

รูป 1 เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง

เกมส์ เดินในห่วง

อุปกรณ์

  • ลานกว้าง
  • ชอล์ก

วิธีทำ

วาดวงกลม รอบๆพื้น หลายๆวง ด้วยชอล์ก

วิธีเล่น

ให้เดินในช่องวงกลม ห้ามออกจากช่อง

ใครออกจากช่อง แพ้นะจ้ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วงรูป 3 เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน