แข่งยิงแก้วน้ำพลาสติก ด้วยปืนฉีดน้ำ

รูป 1 แข่งยิงแก้วน้ำพลาสติก ด้วยปืนฉีดน้ำ

เกมส์ปาร์ตี้สนุกๆ

อุปกรณ์

  • เชือก
  • แก้วน้ำพลาสติกเจาะรู
  • ปืนฉีดน้ำ
  • สก็อตเทป

วิธีทำ

  1. ร้อยแก้วพลาสติก กับเชือก
  2. นำเชือกไปติดผนัง
  3. จากนั้นใช้ปืนฉีดน้ำ ยิงแก้วน้ำพลาสติก ไปจนติดผนัง

ใครถึงก่อน ชนะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แข่งยิงแก้วน้ำพลาสติก ด้วยปืนฉีดน้ำรูป 3 แข่งยิงแก้วน้ำพลาสติก ด้วยปืนฉีดน้ำรูป 4 แข่งยิงแก้วน้ำพลาสติก ด้วยปืนฉีดน้ำรูป 5 แข่งยิงแก้วน้ำพลาสติก ด้วยปืนฉีดน้ำรูป 6 แข่งยิงแก้วน้ำพลาสติก ด้วยปืนฉีดน้ำ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน