กระโดด คลุกตัวไปกับใบไม้

กระโดด คลุกตัวไปกับใบไม้

เกมส์คลุกตัวไปกับใบไม้

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. กวาดใบไม้รวมๆกันเป็นกองใหญ่ๆ
  2. คลุกตัวเล่นเพลินไปกับใบไม้แห้ง
  3. กระโดด เต้น ….

สนุกๆหลังบ้าน

กระโดด คลุกตัวไปกับใบไม้ 0
กระโดด คลุกตัวไปกับใบไม้ 1