กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นจานบินสนุกๆ

กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นจานบินสนุกๆ

กิจกรรมนอกสถานที่สนุกๆ

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. ใช้จานบินแบบพลาสติก คล้ายๆถาด
  2. นำไปร่อนเล่นสนุกๆ แย่งกันรับจานบินที่ร่อน จากฝ่ายตรงข้าม

อาจจะเปลี่ยนวิธีการเล่นได้ ตามกติกาที่ตกลงกัน

กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นจานบินสนุกๆ 0