เกมส์กระดาษ เกมส์บันไดสัตว์ประหลาด (Monster)

เกมส์กระดาษ เกมส์บันไดสัตว์ประหลาด (Monster)
เกมส์กระดาษ เกมส์บันได Monster

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ ปริ้นรูปภาพเกมส์กระดาษ จากนั้นตกแต่งแกนกระดาษทิชชูเป็นสัตว์ประหลาดน่ารักๆ
  2. หรือ เตรียมกระดาษ วาดทางเดิน เขียนตัวเลข ระบายสี สวยๆ ตามแบบ
  3. ตกแต่งแกนกระดาษทิชชู เป็นสัตว์ประหลาดเก๋ๆ ตามชอบค่ะ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ  
เกมส์กระดาษ เกมส์บันไดสัตว์ประหลาด (Monster) 0
เกมส์กระดาษ เกมส์บันไดสัตว์ประหลาด (Monster) 1