เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. เทเม็ด M&M ลงในจาน
  2. ให้ย้ายเม็ด M&M จากจานหนึ่งไปอีกจานหนึ่ง
  3. ใครย้ายเสร็จก่อนชนะ

ลองนำไปเล่นสนุกๆนะคะ

เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 0
เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 1
เกมส์ดูดเม็ด M&M ด้วยหลอด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 2