เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอ

เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอ

เกมส์จิ๊กซอ

แบ่งเป็นทีม ทีมละ 8–10 คน เวลา 10 นาที

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. แจกจิ๊กซอให้ทีมละ 1 กล่อง
  2. ให้แต่ละทีม แบ่งงานกันทำ
  3. ต่อจิ๊กซอให้เสร็จ ภายในเวลา 10 นาที

กลุ่มไหนต่อไม่เสร็จ ต้องบอกว่าทำไม ….

เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอ 0
เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอ 1
เกมส์ทำงานเป็นทีม ต่อจิ๊กซอ 2