เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำ

เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำ

เกมส์ปั่นสามล้อเข้าอุโมงค์น้ำ

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. ต่อท่อ PVC เข้ากับท่อน้ำ
  2. ให้เด็กปั่นสามล้อเข้าไปในอุโมงค์
  3. ในอุโมงค์จะมีน้ำฉีด สนุกๆ

ลองนำไปทำให้เด็กเล่นนะคะ สนุกสนานค่ะ

เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำ 0
เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำ 1
เกมส์ปั่นสามล้อ เข้าอุโมงค์น้ำ 2