เกมส์ปาเป้าเก็บคะแนน

เกมส์ปาเป้าเก็บคะแนน

เกมส์ปาเป้าเก็บคะแนน

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. ขึงผ้า กับเสาหรือต้นไม้
  2. ให้เด็กเลือกรูที่ต้องการปา เลือกคะแนน ตามต้องการ (ปาได้คนละ 2 ครั้ง)
  3. เก็บคะแนน เปลี่ยนฐานต่อไป

ใครได้คะแนนเยอะสุดชนะ

เกมส์ปาเป้าเก็บคะแนน 0