เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล

เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล
เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. นำกระสอบให้ผู้แข่งขันใส่
  2. วางลูกบอลไว้ในทิศตรงข้าม
  3. ใครวิ่งไปเก็บลูกบอล แล้วกลับมายังจุดเริ่มต้นได้ก่อน ชนะ
ลองนำไปเล่นกันนะคะ  
เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล 0
เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล 1
เกมส์วิ่งกระสอบ เก็บลูกบอล 2