เกมส์เคลื่อนที่ห่วง โดยแขนเกี่ยวคล้องกันอยู่ (กิจกรรม)

เกมส์เคลื่อนที่ห่วง โดยแขนเกี่ยวคล้องกันอยู่ (กิจกรรม)

เกมส์เคลื่อนที่ห่วง ในวงกลม

อุปกรณ์

ห่วง ฮูล่าฮูป

วิธีเล่น

  1. แบ่งคนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10–15 คน
  2. ให้คนในกลุ่มคล้องแขนกัน
  3. ให้ห่วง ฮูล่าฮูป กลุ่มละ 2 ห่วง
  4. ให้ห่วงเคลื่อนที่ไปรอบๆ โดสมาชิกในทีม ไม่ปล่อยแขนที่คล้องกันอยู่
  5. กลุ่มไหน สามารถทำห่วงให้อยู่ได้นานที่สุด ชนะ

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปเล่นกันนะคะ

เกมส์เคลื่อนที่ห่วง โดยแขนเกี่ยวคล้องกันอยู่ (กิจกรรม) 0
เกมส์เคลื่อนที่ห่วง โดยแขนเกี่ยวคล้องกันอยู่ (กิจกรรม) 1
เกมส์เคลื่อนที่ห่วง โดยแขนเกี่ยวคล้องกันอยู่ (กิจกรรม) 2
เกมส์เคลื่อนที่ห่วง โดยแขนเกี่ยวคล้องกันอยู่ (กิจกรรม) 3