เกมส์เดินกะลา

เกมส์เดินกะลา

เกมส์เดินกะลา

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เจาะรูกะลา ทั้งสองอัน
  2. นำเชือกมาร้อยรูกะลาทั้ง 2 รู

วิธีเล่น

  1. แจกกะลาสำหรับวิ่ง ทีมละ 1 อัน
  2. ทีมไหนวิ่งได้เร็วโดยกะลาไม่หลุดออกจากเท้า ชนะ

ลองนำไปเล่นกันนะคะ

เกมส์เดินกะลา 0
เกมส์เดินกะลา 1