เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก

เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก

เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดโฟมยาง พาดจากด้านบน ลงล่าง
  2. นำกล่องใส่ด้านล่างโฟมยางที่ทำเสร็จแล้ว
  3. ทำจุดเริ่มต้น เส้นชัย

วิธีเล่น

กลิ้งลูกแก้วลงในท่อพลาสติก ใครถึงเส้นชัยก่อน ชนะ

เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก 0
เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก 1
เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก 2
เกมส์แข่งกลิ้งลูกแก้ว ลงท่อโฟมพลาสติก 3