เกมส์โยนถุงถั่ว ลงรู

เกมส์โยนถุงถั่ว ลงรู

ไอเดียกิจกรรมสนุกๆ โยนถุงถั่วลงรู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมอุปกรณ์การเล่น
  2. เลือกถุงผ้า ใส่ถั่วหลายๆแบบ
  3. ทำสัญลักษณ์ สำหรับแต่ละทีม

วิธีเล่น

โยนถุงถั่วลงรู ทีมไหนลงรู ใกล้รูบ่อยครั้งกว่ากัน ชนะ

เกมส์โยนถุงถั่ว ลงรู 0
เกมส์โยนถุงถั่ว ลงรู 1
เกมส์โยนถุงถั่ว ลงรู 2
เกมส์โยนถุงถั่ว ลงรู 3
เกมส์โยนถุงถั่ว ลงรู 4
เกมส์โยนถุงถั่ว ลงรู 5