เกมส์โยน-รับ ลูกบอล ในห่วงฮูล่าฮูป

เกมส์โยน-รับ ลูกบอล ในห่วงฮูล่าฮูป

ไอเดียทำเกมส์สนุกๆ โยน รับ ลูกบอลในห่วงฮูล่าฮูป

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. วางห่วงฮูล่าฮูป 2 อัน (มากกว่านั้นได้นะ เพื่อความสนุกสนาน)
  2. ให้คนเล่นเข้าไปในห่วง ฮูล่าฮูป
  3. จากนั้นโยนลูกบอลให้อีกฝ่ายรับ ห้ามนำขาออกจากห่วง 2 ข้าง ขาออกจากห่วงได้ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้น
  4. ถ้าขาออกทั้งสองข้าง ต้องออกจากห่วงฮูล่าฮูป

ใครอยู่ในห่วงฮูล่าฮูป ได้นานที่สุด ชนะ

เกมส์โยน-รับ ลูกบอล ในห่วงฮูล่าฮูป 0
เกมส์โยน-รับ ลูกบอล ในห่วงฮูล่าฮูป 1
เกมส์โยน-รับ ลูกบอล ในห่วงฮูล่าฮูป 2