เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง

เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง

เกมส์ เดินในห่วง

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. วาดวงกลม รอบๆพื้น หลายๆวง ด้วยชอล์ก
  2. ให้เดินในช่องวงกลม ห้ามออกจากช่อง
  3. ใครออกจากช่อง แพ้นะจ้ะ
เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง 0
เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง 1
เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง 2