เดินในห่วงกลมๆ ห้ามออกนอกห่วง

เกมส์ เดินในห่วง

อุปกรณ์

วิธีทำ

วาดวงกลม รอบๆพื้น หลายๆวง ด้วยชอล์ก

วิธีเล่น

ให้เดินในช่องวงกลม ห้ามออกจากช่อง

ใครออกจากช่อง แพ้นะจ้ะ