แข่งเป่าแก้วน้ำพลาสติก ด้วยหลอดดูดน้ำ

แข่งเป่าแก้วน้ำพลาสติก ด้วยหลอดดูดน้ำ
แข่งเป่าแก้วน้ำพลาสติก ด้วยหลอดดูดน้ำ

อุปกรณ์

วิธีเล่น

  1. วางแก้วน้ำพลาสติก 5 แก้ว
  2. แจกผู้เล่น 5 คน หลอดยาว 5 อัน
  3. ให้สัญญานเป่าแก้วน้ำพลาสติก
  4. ใครเป่าได้ไกลสุด ชนะ
ลองนำไปเล่นกันนะคะ สนุกๆค่ะ  
แข่งเป่าแก้วน้ำพลาสติก ด้วยหลอดดูดน้ำ 0